641-262-3549Spółka Stolarczyk istnieje od 1991 roku. Jest to firma rodzinna, która w początkowych latach swojej działalności zajmowała się remontami oraz modernizacją urządzeń przemysłowych. Od połowy lat 90 zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie wytwarzania pokryć dachowych.
więcej...„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Created by (410) 805-9948